Про громадянство ЄС

Громадянство Європейського союзу (ЄС) було введено Договором про Європейський Союз (Маастрихтський договір), підписаному в 1992 році і набрав чинності 1 листопада 1993 року. Громадянство ЄС існує поряд з національним громадянством, і надає додаткові права для громадян держав-членів ЄС.

Для отримання громадянства ЄС необхідно стати громадянином конкретної країни-члена ЄС. Всі громадяни держав-членів є громадянами ЄС. «Кожна держава-член видає громадянство або позбавляє громадянства відповідно до законодавства Співтовариства». Це також означає, що держави-члени не є повністю вільними, у тому, як вони видають громадянства, хоча і ці обмеження, в основному, носять теоретичний характер.

Розглянемо окремі випадки порядку набуття громадянства в деяких країнах ЄС: громадянство Болгарії; громадянство Угорщини; громадянство Німеччини; громадянство Литви; громадянство Румунії; громадянство Словаччини; громадянство Словенії.